Choď na obsah Choď na menu
 

Profil verejného obstarávateľa

   Podľa § 49a Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informácie a dokumenty z procesu obstarávania v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní. 

 

   Od roku 2017 nákup materiálu pre Športovostrelecký klub polície Skalica neprekračuje limity stanovené v § 5 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Rubriky

2016

Príspevkov: 2

2015

Príspevkov: 6

2014

Príspevkov: 11

2013

Príspevkov: 12